Reglement

 • Inschrijven kan alleen vooraf, niet op de dag zelf.
 • Bij niet tijdige betaling is plaatsing niet gegarandeerd.
 • Je dient stipt aanwijzingen van de organisatie (herkenbaar aan de gele shirts) op te volgen.
 • Je kunt alleen het toegewezen kraamnummer of staanplaatsnummer gebruiken.
 • Zorg voor een tijdige inrichting van je verkoopplek. Het markttraject wordt bij aanvang afgesloten voor alle verkeer.
 • Al het afval op je plaats dient zelf opgeruimd te worden (afvalcontainers zijn aanwezig).
 • Op zondag mag er geen verkoop plaatsvinden tussen 04.00-09.00 uur en na 16:00 uur.
 • Het is NIET toegestaan om alcoholhoudende dranken te verkopen.
 • Inschrijfgelden worden onder geen enkele voorwaarde terugbetaald.
 • De organisatie volgt het advies van de keuringsdienst van waren die controles kan uitvoeren.
 • Kennedymars Someren kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade in welke vorm dan ook.
 • In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de organisatie bindend voor alle partijen.
 • Bij inschrijving geeft u aan kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met dit reglement.
 • Bij gebruik van brandgevaarlijke middelen ben je verplicht, binnen handbereik, over een deugdelijk brandblusapparaat te beschikken (controle door brandweer).

Kom ons helpen

Vele handen maken licht werk. Dit geldt natuurlijk ook voor de organisatie van de Kennedymars. Vandaar dat we graag een beroep doen op eenieder die hun steentje wil bijdragen. Check de mogelijkheden en deel mee in het gevoel van trots dat wij als vrijwilliger graag met jullie delen!

Meer informatie:

JOEK Lid Vrijwilliger

Sponsoren