Privacy Policy

Dit is de privacy policy van JOEK / Kennedymars Someren, gevestigd te Someren en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40235363. Deze privacy policy omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.

Gebruik van persoonsgegevens
Wij vragen (mogelijk) persoonsgegevens van je indien je:

 • je je aanmeldt voor onze Wandelmars;
 • je je aanmeldt voor een nieuwsbrief.
 • je je aanmeldt als vrijwilliger
 • je je aanmeldt als sponsor
 • je je aanmeldt als “Vriend van de Kennedymars”

Wij verzamelen op deze wijze de volgende (persoons)gegevens:

 • naam;
 • adres;
 • woonplaats;
 • e-mailadres;
 • telefoonnummer;
 • geboortedatum;
 • geslacht;
 • gegevens over je voorkeuren zoals wel of niet intapen of gegraveerde medaille.

Wij gebruiken deze gegevens (mogelijk) om:

 • de Wandelmars te organiseren;
 • nieuwsbrieven te verzenden;
 • contact met je op te nemen of te onderhouden.

Informatie, wijziging en bezwaar
Je kunt contact opnemen met ons via info@kennedymars.nl voor:

 • meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken;
 • vragen naar aanleiding van deze privacy policy;
 • inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot jou verwerken;
 • bezwaar tegen het gebruik van jouw gegevens door ons. 

Derden
Wij zullen jouw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij je daarvoor jouw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven of wij daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

Melding Autoriteit Persoonsgegevens
Wij zullen je gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacy policy genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk.

Wij zullen adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om jouw gegevens te beveiligen. Het is echter nooit mogelijk om jouw gegevens 100% te beveiligen.

Wanneer er ondanks de door ons getroffen beveiligingsmaatregelen onverhoopt een inbreuk op onze beveiliging plaatsvindt, en die inbreuk leidt tot (de kans op) aanzienlijk ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van jouw persoonsgegevens, wordt de Autoriteit Persoonsgegevens hiervan op de hoogte gesteld.

Melding aan betrokkene
Je wordt van een eventuele inbreuk op onze beveiliging op de hoogte gesteld, indien de inbreuk waarschijnlijk ongunstige gevolgen heeft voor jouw persoonlijke levenssfeer.

Wijzigingen privacy policy
Het kan voorkomen dat het in deze privacy policy opgenomen beleid in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden je daarom aan om onze privacy policy regelmatig te bekijken.

 

Algemene voorwaarden

De vereniging JOEK is de uitgever en redacteur van deze website, in samenwerking met RenewMyID. Wij zijn op geen enkele wijze verantwoordelijk en kunnen derhalve nimmer aansprakelijk worden gesteld, voor de producten en diensten van adverteerders en sponsoren. De uitgever van deze website besteedt de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de gegevens en informatie die op deze site te vinden is. Desondanks is het mogelijk dat er in de website onjuistheden en/of onvolkomenheden voorkomen. De uitgever van deze site aanvaardt geen aansprakelijkheid voor beweerdelijke (im)materiele schade als gevolg van deze onjuistheden en/of onvolkomenheden, noch voor problemen die direct of indirect worden veroorzaakt door het gebruiken of verspreiden van deze informatie.

Deze website is auteursrechtelijk beschermd. Het gebruik van gegevens, illustraties, scripts en/of bestanden wordt slechts toegestaan na tevoren verkregen, schriftelijke toestemming van de uitgever van deze site en op voorwaarde van duidelijke bronvermelding.

Kom ons helpen

Vele handen maken licht werk. Dit geldt natuurlijk ook voor de organisatie van de Kennedymars. Vandaar dat we graag een beroep doen op eenieder die hun steentje wil bijdragen. Check de mogelijkheden en deel mee in het gevoel van trots dat wij als vrijwilliger graag met jullie delen!

Meer informatie:

JOEK Lid Vrijwilliger

Sponsoren