Algemene voorwaarden

De vereniging JOEK is de uitgever en redacteur van deze website, in samenwerking met RenewMyID. Wij zijn op geen enkele wijze verantwoordelijk en kunnen derhalve nimmer aansprakelijk worden gesteld, voor de producten en diensten van adverteerders en sponsoren. De uitgever van deze website besteedt de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de gegevens en informatie die op deze site te vinden is. Desondanks is het mogelijk dat er in de website onjuistheden en/of onvolkomenheden voorkomen. De uitgever van deze site aanvaardt geen aansprakelijkheid voor beweerdelijke (im)materiele schade als gevolg van deze onjuistheden en/of onvolkomenheden, noch voor problemen die direct of indirect worden veroorzaakt door het gebruiken of verspreiden van deze informatie.

Deze website is auteursrechtelijk beschermd. Het gebruik van gegevens, illustraties, scripts en/of bestanden wordt slechts toegestaan na tevoren verkregen, schriftelijke toestemming van de uitgever van deze site en op voorwaarde van duidelijke bronvermelding.

Reglement

  • Artikel 1: Door in te schrijven voor de Kennedymars (80km) of het Rondje Someren (40km) verklaart de deelnemer op de hoogte te zijn van de bepalingen in dit reglement en alle overige voorschriften en deze te aanvaarden. In alle gevallen waarin dit reglement en/of overige voorschriften niet voorzien beslist de organisatie.
  • Artikel 2:┬áDe organisatie is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor ziekte of ongevallen van deelnemers, ongeacht de oorzaak daarvan; hetzelfde geldt voor verlies, diefstal of enige andere vorm van ondervonden schade.
  • Artikel 3: De Kennedymars houdt in 80km lopen binnen 20 uur. Het Rondje Someren houdt in 40km lopen binnen 10 uur. Voor beide marsen geldt dat alleen marcheren, wandelen en snelwandelen is toegestaan. Hardlopen is dus verboden en kan leiden tot uitsluiting van verdere deelname.
  • Artikel 4: Het gebruik van een vervoermiddel, om welke reden dan ook, leidt tot uitsluiting van verdere deelname.
  • Artikel 5: De minimum leeftijd voor deelname aan de Kennedymars is 16 jaar. De minimum leeftijd voor deelname aan het Rondje Someren is 12 jaar.
  • Artikel 6: Wij restitueren geen inschrijfgeld.
  • Artikel 7: De deelnemer moet alle geldende verkeersvoorschriften correct opvolgen. De deelnemer moet altijd links van de weg lopen.
  • Artikel 8: De route van beide marsen is beschreven in een routebeschrijving. Daarnaast worden de routes door middel van gele routepijlen aangegeven. Deze gele routepijlen worden zoveel mogelijk links van de weg opgehangen. De deelnemer moet zich nauwgezet aan de routebeschrijvingen houden.
  • Artikel 9: De organisatie is bevoegd de deelnemer te verbieden nog verder deel te nemen aan een van beide marsen.
  • Artikel 10: De controleposten zijn een bepaalde tijd open. Als de deelnemer voor de openingstijd op de post komt moet de deelnemer er rekening mee houden dat de foerage nog niet aanwezig is. Als de deelnemer na sluitingstijd de post passeert wordt de deelnemer van verdere deelname uitgesloten. De tijden staan vermeld op de routebeschrijvingen.
  • Artikel 11: Tussen 23.30 uur en 06.00 uur mag de deelnemer geen lawaai maken.
  • Artikel 12: De gegevens van de deelnemers zijn opgenomen in een lopersregistratie. Deze gegevens kunnen beschikbaar worden gesteld aan derden t.b.v. andere sportevenementen.

Kom ons helpen

Vele handen maken licht werk. Dit geldt natuurlijk ook voor de organisatie van de Kennedymars. Vandaar dat we graag een beroep doen op eenieder die hun steentje wil bijdragen. Check de mogelijkheden en deel mee in het gevoel van trots dat wij als vrijwilliger graag met jullie delen!

Meer informatie:

JOEK Lid Vrijwilliger

Sponsoren